Obsługa

Szczegóły obsługi aplikacji Ads Scraper

1. Wybranie serwisu ogłoszeniowego

Aplikacja Ads Scraper monitoruje wybrane serwisy ogłoszeniowe, są one podane na stronie serwisy. Jeżeli nie ma tam serwisu ogłoszeniowego, który Ciebie interesuje, możesz zgłosić jego dodanie. Praktycznie każda strona www może być monitorowana przez aplikację Ads Scraper. W tym momencie możesz przejść do wybranego serwisu ogłoszeniowego.

2. Przygotowanie listy ogłoszeń do śledzenia

Przykladowy ekran listy ofert w serwisie ogłoszeniowym

Jeżeli jesteś już w serwisie ogłoszeniowym, który jest obsługiwany przez aplikację Ads Scraper, przejdź do interesującej ciebie kategorii ogłoszeń, tak aby strona w przeglądarce prezentowała listę ofert (patrz: przykładowy ekran po prawej). Lista ofert może być dowolnie filtrowana oraz sortowana.

Uwaga: jeżeli liczba ofert jest prezentowana na kilku podstronach w serwisie ogłoszeniowym, to aplikacja Ads Scraper będzie zawsze śledzić tylko pierwszą stronę z ofertami. W związku z tym sortowanie listy ogłoszeń ma duże znaczenie, np.

  • jeżeli oferty są posortowane wg. najnowszych ofert to aplikacja będzie informować o pojawieniu się najnowszych ogłoszeń,
  • jeżeli oferty są posortowane wg najniższej ceny, to aplikacja będzie informować o pojawieniu się nowych ogłoszeń o najniższej cenie z pośród dotychczasowych ofert.

Skopiuj adres www (URL) wybranej listy ogłoszeń. Adres ten jest niezbędny do uruchomienia śledzenia ogłoszeń w aplikacji Ads Scraper.

3. Uruchomienie śledzenia ogłoszeń w aplikacji Ads Scraper

Ekran aplikacji Ads Scraper

Zaloguj się lub Zarejestruj do aplikacji Ads Scraper. Zostanie wyświetlona tabela z opisanymi kolumnami oraz przyciskiem “Dodaj nowe wyszukiwanie”, w który należy kliknąć. Po tej czynności pojawią się częściowo wypełnione pola formularza. Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi w chmurce (patrz: przykładowy ekran po prawej):

  • Nazwa - wpisz nazwę wyszukiwanych ofert (dowolny tekst do 200 znaków),
  • Url - wklej adres www (URL) listy ogłoszeń (przygotowanej zgodnie z punktem 2),
  • Email - podaj adres email, lub kilka adresów email (oddzielonych przecinkiem “, “), pod który mają być wysyłane powiadomienia o nowych ogłoszeniach,
  • Status - jeżeli wyszukiwanie ma zostać uruchomione to pozostaw bez zmian (w pozycji “ON”),
  • Częstotliwość - wybierz z listy częstotliwość monitorowania ogłoszeń przez aplikację Ads Scraper.

Po uzupełnieniu ww. pól formularza potwierdź wprowadzone parametry klikając w przycisk “Zapisz”. Od tej pory aplikacja Ads Scraper będzie monitorować podaną listę ogłoszeń z zadaną częstotliwością. W przypadku pojawienia się nowych ogłoszeń aplikacja Ads Scraper wyśle powiadomienie ze szczegółami ofert na podany adres email.

4. Otrzymywanie powiadomień o pojawieniu się nowych ogłoszeń

Ekran powiadomienia email o nowych ofertach

Aplikacja Ads Scraper automatycznie wysyła powiadomienia w postaci wiadomości email, w przypadku znalezienia nowych ofert w serwisie ogłoszeniowym. Wiadomość email zawiera szczegóły nowych ofert: nazwę, odnośnik do oferty oraz cenę. Dodatkowo pod listą ofert znajduje się odnośnik do listy wszystkich ogłoszeń. (patrz: przykładowy ekran po prawej)